RSS

Bestelapp

Middels onderstaande button gaat u naar onze bestelapp

Contact

 • Postadres:
  Telermaat
  Zijde 135
  2771 EV Boskoop

  Vestigingen:
  De Ambachten 27
  4881 XZ Zundert
  T: 088 - 45 00 402
  F: 076 - 597 26 51
  zundert@telermaat.nl

  Zijde 135
  2771 EV Boskoop
  T: 088 - 45 00 401
  boskoop@telermaat.nl

  Afhaal locatie Hengelo
  Beneluxlaan 305
  7559 JV Hengelo 
  T: 088 - 45 00 405
  F: 088 - 45 00 410 
  hengelo@telermaat.nl

   

Meststoffen

Bladvoeding Soiltech Shuttles, Granusol, Koper FL , Final K, Phosfik

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen
Fieldcote, Agroblen, Osmocote exact, Osmocote pro, Osmocote mini, Oosmocote tabletten, Osmoform,Osmocote topdress, Horticote, Horticote topdress

Langzaam werkende meststoffen Entec, Entec perfect,  Entec 9-0-10-12

Oplosbare substraatmeststoffen
Universol, Kristalon, Kristalon Vega, Kristalon Gena, Kristalon Arbora, Osmosol , Agrolution,  Peters, Granusol, kalksalpeter Calcinit, bitterzout, Monokaliumfosfaat, Kaliumchloride, monoammiumfosfaat, kaliumsulfaat, kalisalpeter

Organische meststoffen
DCM produkten: - Groen-Kalk - Fossiele zeewierkalk - Mix 5 NPK 10-4-8 + 3MgO mix 5 minigran - Mix 5 NPK 10-4-8 + 3MgO mix 5 korrel - Vivifos NP4-30

Snel oplosbare strooimeststoffen Unika Calcium, kalisalpeter korrel, kalksalpeter Calcinit, kalksalpeter landbouw korrel 

Spoorelementen
mangaansulfaat, borax,kopersulfaat, zinksulfaat, natriummolybdaat, ijzerchelaat (DTPA, HEDTA, EDDHA), koperchelaat (EDTA)

Prominent vloeibare sporen: boor, mangaan, koper, zink, natrium molybdaat

Strooibare korrelmeststoffen
Kieseriet korrel, diverse kalkkorrel soorten, patentkali, kalkammonsalpeter, magnesammonsalpeter, Tripelsuperfosfaat, Superfosfaat, Zwavelzure ammoniak korrel, mengmest 12 10 18, kaliumsulfaatkorrel,  monoammoniumfosfaatkorrel, Nitrophoska perfect  

Vloeibare kunstmest
ammoniumnitraat, kalksalpeter, kaliloog, magnesiumnitraat, bitterzout, fosforzuur, salpeterzuur, zwavelzuur ,kaliumchloride, calciumchloride, super fk, antibloc mineral, substrafeed