Automatische controle op gebruik

Directe controle bij het invoeren van een bespuiting op:

maximum dosering
minimum interval
maximum aantal toepassingen
maximum hoeveelheid middel per jaar

Hierdoor weet u zeker dat de toepassingen binnen het etiket blijven.

GlobalG.A.P.-IDA – laagdrempelig alternatief voor MPS-ABC

In 2019 maakte Royal FloraHolland bekend dat alle aanvoerders per 31 december 2021 verplicht een milieucertificaat moeten gaan voeren.

Naast het al bestaande MPS-ABC, is GlobalG.A.P. met een laagdrempelig alternatief gekomen (Impact-Driven Approach, “IDA”). Hiermee voldoet u aan alle eisen.
Maatwerk, als officieel “Farm Management systeem” van GlobalG.A.P., vergemakkelijkt deze registratie-eis voor uw organisatie.

Wilt u hier gebruik van maken? Meld u dan nu aan!

Inzicht in bedrijfsprocessen

Aan het einde van het teeltseizoen kunt u eenvoudig in een rapportage zien hoeveel gewasbeschermingsmiddelen er zijn gebruikt per teelt. Binnen Maatwerk kunnen naast de registratie van gewasbescherming bewaard worden:

bemesting
diverse teeltbewerkingen
waarnemingen van ziekten en plagen
maximum hoeveelheid middel per jaar
documenten als bodemanalyses

Hierdoor heeft u alle zaken rondom de teelt op één plek!

Voldoen aan certificering

Maatwerk is een officieel goedgekeurd Farm Management Systeem van GlobalG.A.P.

Delen van teeltregistratie met adviseurs

Binnen Maatwerk heeft u de mogelijkheid om de teeltregistratie te delen met adviseurs. Dit verschaft de adviseur  een extra stukje informatie waardoor er potentieel kwalitatief beter advies kan worden gegeven. Daarnaast is er de ‘Waarnemingen app’, waarmee adviseurs in het veld gemakkelijk waarnemingen kunnen doorgeven, eventueel met een gewenste actie. Deze waarnemingen worden automatisch toegevoegd aan de teeltregistratie.

Voldoen aan certificering

Er kunnen kant-en-klare rapportage worden opgehaald.
Er kan een  totaaloverzicht  gewasbescherming worden gegenereerd,
E
en gebruiksoverzicht
E
en gewasbeschermingsmonitor
E
en voorraad controle

Deze overzichten kunnen worden gepresenteerd aan certificerende instanties (denk aan PlanetProof, MPS, GlobalG.A.P.).

Verder is Maatwerk een officieel goedgekeurd Farm Management Systeem van GlobalG.A.P. Uw verbruiksgegevens van gewasbescherming, meststoffen, energie en water, kunt u vanuit Maatwerk verzenden naar GlobalG.A.P. Zo bezit u over gecertificeerde verbruiksgegevens èn behaalt u een GlobalG.A.P. certificaat.

Ik heb al een registratieprogramma. Waarom zou Maatwerk voor mij interessant zijn?

Maatwerk is specifiek ontwikkeld voor de boomkwekerij.
Het is een advies en registratieprogramma. Bij vergelijkbare registratiesystemen is er geen volledige match met de praktijk van de boomkwekerij. Daarnaast is Maatwerk het enige registratiesysteem wat de controle op gebruik van middelen voor elkaar heeft; alle etiketten zijn ingelezen en worden continu up-to-date gehouden. Hierdoor krijgt u vanuit het systeem direct feedback op maat als een toepassing niet binnen het etiket past.

Wat kan ik verwachten

Een oplossing op maat voor de boomkwekerij
Geen zorgen rondom de registratie van gewasbescherming
Toekomst bestendig bedrijf
Eenvoudig delen van advies en teeltregistratie met adviseurs
Continu up-to-date blijven

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Email: maatwerk@telermaat.nl 
Tel. 088 – 4500 490

Zie ook het

Demo filmpje op

Download hier de maatwerk app voor Android/IOS


Eenvoudige registratie gewasbescherming

De toelatingspraktijk wordt steeds ingewikkelder en verandert snel. De eisen die aan registratie worden gesteld worden steeds hoger. Alleen het netjes gebruiken van middelen blijkt niet meer te voldoen aan de gestelde eisen. Om dit probleem constructief op te lossen heeft Telermaat Maatwerk ontwikkeld.

Maatwerk is ontwikkeld door Apps for Agri in samenwerking met Telermaat. Een van de belangrijkste uitgangspunten is eenvoud. Met trots kunnen we zeggen Een goed werkend, eenvoudig en gebruiksvriendelijk, adviserend teeltregistratieprogramma

Meld je nu aan voor

Maatwerk
    Meer informatie aanvragenMaatwerk aanvragen