Enquete

Living Lab Smart Farming Zuid Nederland (PROJ-01034)

Beste deelnemer,

U neemt al een aantal jaren deel aan het subsidieproject ‘Living Lab Smart Farming Zuid Nederland’. Dit project heeft als doel om met behulp van innovatieve sensoren (weerpaal/fieldmate), beslissingsondersteunende ziekte- en teeltmodellen te ontwikkelen voor de teler.

 Door het jaar heen worden er ziekten en plagen op uw bedrijf waargenomen. Door deze ziekten en plagen te koppelen aan de verzamelde weergegevens, kunnen we komen tot een ziektemodel.

Door middel van deze enquête willen we in kaart brengen in hoeverre u op dit moment betrokken bent bij het project en in hoeverre u als kweker op de hoogte bent van het project.

In onderstaande vragenlijst vindt u 9 stellingen. Wanneer u een antwoord verder toe wilt lichten, is daar onder iedere vraag de mogelijkheid toe.

  Ziektemodellen

  1: Stelling

  Mijn bedrijf beschikt intern en extern over voldoende kennis, waardoor ziektemodellen aan de hand van een app geen meerwaarde hebben voor het tijdig signaleren en bestrijden van ziekte en plagen.


  2: Stelling

  Het signaleren van ziekten en plagen wordt veelal uitbesteed aan externe partijen.


  Sensoren

  3: Stelling

  Bij mijn werkzaamheden maak ik dagelijks gebruik van de Smartfarm sensoren en app.


  4: Stelling

  Mijn bedrijf is op de hoogte van alle functionaliteiten die de smartfarm app bezit.


  5: Stelling

  Doordat ik momenteel maar een beperkt aantal sensoren tot mijn beschikking heb, is het lastig om hier mijn bedrijfsvoering op aan te passen.


  6: Stelling

  Door binnen mijn bedrijf meerdere sensoren te installeren, zijn de gegevens betrouwbaarder en durf ik aan de hand van deze gegevens mijn bedrijfsvoering aan te passen.


  Maatwerk

  7: Stelling

  Mijn afnemers gaan in de toekomst certificering eisen.


  8: Stelling

  Ik wil mijn bedrijf in de toekomst verder digitaliseren en hiervoor meer apps gaan gebruiken.


  9: Stelling

  Een koppeling van Smartfarm met een registratiesysteem heeft voor mij meerwaarde. Mijn afnemers kunnen dan zien waarom ik iets heb gespoten en onder welke weersomstandigheden.